DoubleCheck Mluvící kalkulačka s převaděčem měny

   Tato praktická mluvící kalkulačka nabízí krom základních výpočtů, výpočet procent, druhé odmocniny a mocnin, výpočty s konstantou Pí, výpočty úroků, i Zjištění času, datumu, A budík.

   Popis Přístroje:
Kalkulačka DoubleCheck má plochý podlouhlý tvar. Její vrchní konec je silnější, zaoblený a nachází se na něm hladký displej.
Položte kalkulačku před sebe tak, aby displej směřoval od Vás.
Pod displejem jsou tři řady větších pravoúhlých tlačítek po třech.
Dále jsou 4 řady menších tlačítek po čtyřech.
Na levé straně přístroje je zdířka pro napájecí zdroj. Na pravé straně jsou dvě červené zdířky. Větší je na sluchátka, menší otvor, blíže k displeji je pro servis.
Na spodní straně přístroje jsou 4 gumové protiskluzové nožičky, reproduktor a víčko baterií, které je mezi gumovými nožičkami a má mírnou prohlubeň s jazýčkem uzavírajícím kryt bateriového prostoru. K otevření krytu zatlačte nehtem hmatatelný jazýček. Kryt nelze zcela odejmout.
Mikrotužkové baterie se vkládají mínus pólem k pružnému plíšku. Při správném vložení nabitých baterií se ozve trylek.

   Popis jednotlivých tlačítek:
První skupina tlačítek pod displejem (zleva doprava)
Tyto tlačítka jsou multifunkční, to znamená, že jinou funkci mají krátkým stiskem a jinou dlouhým stiskem
První řada čas dlouze - datum, vyvolání paměti dlouze - uložení hodnoty do paměti, vymazání posledního čísla dlouze - zapnutí
druhá řada dlouze - vzorec, hlasitost dlouze - menu, nastavený přepočet dlouze - volba přepočtu
Třetí řada odmocnina dlouze - Pí, druhá mocnina dlouze - umocnění, procenta dlouze - převrácená hodnota
Dolní skupina tlačítek (zleva doprava)
čtvrtá řada číslice 7 číslice 8 číslice 9 děleno
pátá řada číslice 4 se značkou 5 číslice 6 krát
šestá řada číslice 1 číslice 2 číslice 3 mínus
¨sedmá řada číslice 0 desetinná čárka rovnáse plus

Pro zapnutí kalkulačky stlačte krátce „zapínací tlačítko" (první řada, tlačítko vpravo).
Pokud se s kalkulačkou nepracuje, vypne se automaticky.
V případě, že chcete kalkulačku vypnout manuálně, stiskněte dlouze všechna tři tlačítka nejvyšší řady, dokud se neozve
krátký zvukový signál.
Pro vstup do menu stlačte dlouze označené prostřední tlačítko ve druhé řadě. V menu se pohybujete tlačítky vlevo a vpravo. Nastavení vybrané položky se provede opět tlačítkem menu.
Pro výstup z Menu stlačte krátce „zapínací tlačítko" (první řada, tlačítko vpravo).
Pro odemčení a uzamčení klávesnice stiskněte dlouze tlačítko pro číslici 0 a tlačítko pro plus (sedmá řada, pravé a levé tlačítko). Tlačítka stiskněte současně.
Hlasitost zvýšíte krátkým stisknutím tlačítka hlasitosti (menu) (2. řada, prostřední tlačítko se značkou). Hlasitost snížíte současným stisknutím tlačítka hlasitosti a levého tlačítka v té samé řadě. Kalkulačka nastavenou hlasitost oznámí.

kalkulačka umožňuje zjištění aktuálního času.
Dále datumu.
Pro buzení si můžete vybrat.
Ukázka srozumitelnosti horní řady funkčních tlačítek (krátký stisk).
Ukázka mluvení v druhé řadě.

Kalkulačka je dodávána v praktickém pouzdru.

Více v TXT manuálu.

Tento kalkulátor možno objednat v Tyflopomůckách.
Nebo zapůjčit v půjčovnách SONS.

Výpočetní technika.
Zpět na úvodní stránku.